Polityka prywatności

Plant Zuza EOOD to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana i istniejąca na podstawie prawa Republiki Bułgarii, wpisana do Rejestru Handlowego i Rejestru Osób Prawnych Bez Zysku pod numerem identyfikacyjnym (UIC) 206296978, z siedzibą i adresem zameldowania w mieście Bułgaria, Sofia 1000, ul. Williama Gladstone’a 30, piętro 2 (Spółka lub My), zajmująca się sprzedażą detaliczną produktów poprzez sklep internetowy „ForcaFemina”.

W ramach naszej działalności ochrona Twoich danych jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego też staramy się przetwarzać je do niezbędnego minimum i tylko przez ograniczony okres czasu, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego. Cenimy prywatność Twojego życia i zdrowia oraz poufność Twoich danych.

 1. Administrator danych osobowych
 2. Rodzaje przetwarzanych danych
 3. Sposób przetwarzania
 4. Twoje prawa
 5. Przechowywanie danych osobowych
 6. Aktualna wersja
 7. Administrator danych osobowych

1. Administrator danych osobowych
Administrator danych osobowych to osoba, która samodzielnie lub wspólnie z inną osobą określa cele, w jakich dane osobowe będą przetwarzane (zbierane, używane i przechowywane) na papierze lub w formie elektronicznej. Będziemy działać jako administrator danych osobowych w związku z świadczeniem naszych usług; przetwarzaniem Twoich zamówień i zapytań, wniosków i skarg; rozstrzyganiem sporów; realizacją naszych interesów prawnych/uzasadnionych. W niektórych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe jako wspólny administrator wraz z innymi administratorami danych. Adres kontaktowy: Bułgaria, Sofia 1000, ul. Williama Gladstone’a 30, piętro 2, tel: +48 503027190.

Możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: szuta.paulina@gmail.com. W sprawach związanych z zbieraniem i przetwarzaniem Twoich danych
osobowych możesz skontaktować się z organem ochrony danych osobowych w swoim kraju zamieszkania.

2. Rodzaje przetwarzanych danych
W celu przetworzenia Twojego zamówienia produktów poprzez sklep internetowy „ForcaFemina” przetwarzamy następujące dane: imię, adres, numer telefonu, adres e-mail.
W celach komunikacyjnych przetwarzane będą następujące dane: Twoje imię, Twój adres e-mail, Twój numer telefonu, Twój adres IP, podpis (w przypadku korespondencji pisemnej).
Przetwarzamy dane osobowe na Twój temat podczas rozpatrywania Twoich skarg/wniosków i rozstrzygania sporów z Tobą – ponieważ dla nas ważne jest indywidualne podejście do Twoich wniosków i skarg oraz reagowanie na Twoje oczekiwania i potrzeby w najlepszy możliwy sposób. Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych osobowych. Prosimy, nie przekazuj żadnych danych osobowych za pośrednictwem Strony internetowej. Stosujemy zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych. Jednakże ważne jest poinformowanie Cię, że podczas odwiedzania https://forcafemina.com/ („Strona internetowa”), zbieramy informacje o Tobie, które
mogą być uznane za „dane osobowe” tylko wtedy, gdy są przetwarzane w połączeniu z innymi informacjami o Tobie, zebranymi za pośrednictwem Strony internetowej. Dane te są przetwarzane w związku z Twoją aktywnością jako użytkownik Strony internetowej i/lub w związku z funkcjonowaniem Strony internetowej oraz właściwym świadczeniem usług, które zostały przez Ciebie ogólnie zamówione za pośrednictwem Strony internetowej (tymczasowe dane (ciasteczka) i inne dane techniczne przechowywane na Twoim urządzeniu i używane przez przeglądarkę otwierającą Stronę internetową).

Takie inne dane obejmują następujące szczegółowe informacje:

 • informacje o Twojej przeglądarce;
 • informacje uzyskane za pośrednictwem plików cookie, tagów pikselowych i innych technologii;
 • informacje demograficzne i inne informacje podane przez Ciebie;
 • zgromadzone informacje z korzystania ze Strony internetowej.

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie.

3. Sposób przetwarzania
Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, to: przetwarzanie zamówień; wykonanie umów; spełnienie obowiązków prawnych; uzasadnione interesy.
Aby osiągnąć te cele, zbieramy informacje o Tobie na różne sposoby, przy czym najczęściej dane osobowe są przekazywane przez Ciebie. Przetwarzamy Twoje dane osobowe za pomocą szeregu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo, poprzez różne operacje przetwarzania (w tym, lecz nie ograniczając się do: zbierania, rejestracji, organizacji, strukturyzacji, przechowywania, adaptacji lub zmiany, pozyskiwania, konsultacji, wykorzystywania, ujawniania poprzez przekazywanie, rozpowszechniania, dopasowania lub łączenia, ograniczenia, usunięcia lub zniszczenia) przeprowadzanych ręcznie i automatycznie. Rodzaj i sposób wykonywania określonych operacji przetwarzania zależy od celów przetwarzania i procesów biznesowych związanych z tymi celami.
Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko zgodnie z wyżej określonymi celami. W związku z tymi celami Twoje dane mogą być
udostępniane/przekazywane osobom trzecim, działającym jako administratorzy, podmioty przetwarzające lub wspólni administratorzy danych osobowych, takie
jak:

 • Władze rządowe i inne organy publiczne;
 • Sądy, prokuratury;
 • konsultanci techniczni, prawnicy, księgowi, audytorzy oraz firmy świadczące konkretne usługi (np. wsparcie informatyczne, usługi kurierskie lub pocztowe, itp.)
 • agenci i inni partnerzy, którzy oferują nasze usługi.

Nie będziemy ujawniać/przekazywać Twoich informacji osobom trzecim, które nie mają prawa do wiedzy na temat Twoich danych.
Twoje dane są przetwarzane głównie na terenie Unii Europejskiej.

4. Twoje prawa
Jako osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), posiadasz następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych – na Twoje żądanie udostępnimy informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych;
 • prawo do sprostowania swoich danych – w przypadku stwierdzenia, że Twoje dane nie są już aktualne lub są nieprawidłowe, masz prawo żądać ich sprostowania;
 • prawo do usunięcia swoich danych (prawo do bycia zapomnianym) – zrealizujemy Twoje żądanie, jeśli dla nas nie ma już podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku gdy zakwestionowałeś(aś) dokładność przetwarzania swoich danych, ograniczenie przetwarzania stosuje się tylko przez okres, w którym sprawdzamy dokładność Twoich danych; gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych; gdy sprzeciwiłeś(aś) się przetwarzaniu i oczekuje się sprawdzenia, czy nasze uzasadnione interesy mają pierwszeństwo nad Twoimi interesami jako osoby fizycznej, której dane są przetwarzane; jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale Ty potrzebujesz ich do wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • prawo do przenoszenia danych – możesz poprosić nas o przeniesienie wszystkich lub części danych dostarczonych przez Ciebie, do Ciebie lub do innego administratora w formie odpowiedniej do odczytu maszynowego, gdy przetwarzanie tych danych opiera się na Twojej zgodzie lub wykonaniu umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do informacji o naruszeniach bezpieczeństwa – bezzwłocznie poinformujemy Cię o każdym naruszeniu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych, wobec profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego – masz prawo, w każdej chwili i bezpłatnie, zmienić swoje preferencje marketingowe oraz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, zautomatyzowanego przetwarzania oraz profilowania;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – masz prawo, w każdej chwili i bezpłatnie, wycofać udzieloną już przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Chcielibyśmy Cię poinformować, że możliwe jest kontynuowanie przetwarzania Twoich danych osobowych po wycofaniu zgody, jeśli istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania.

Możesz skorzystać ze swoich praw, opisanych przez wypełnienie Formularza do realizacji praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, który
znajdziesz na stronie https://forcafemina.com/ i wysłać go na adres szuta.paulina@gmail.com lub przesłać pocztą na adres: ul. William Gladstone 30, piętro 2, Sofia 1000, Bułgaria.
W związku z przetwarzaniem Twojego wniosku o realizację praw, możemy poprosić o przetwarzanie pewnych danych osobowych w celu ustalenia i weryfikacji Twojej
tożsamości.
Twój wniosek o realizację praw będzie przetwarzany w odpowiednim terminie, w najbardziej ogólnym przypadku nie dłużej niż trzydzieści (30) dni kalendarzowych.

5. Przechowywanie danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych obowiązków prawnych (na przykład w celu zapewnienia zgodności z
przepisami dotyczącymi rachunkowości i podatków), rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów i polityk prawnych.

6. Obecna wersja
Aktualną wersję znajdziesz na naszej stronie internetowej: https://forcafemina.com/, ponieważ poinformujemy Cię o każdych istotnych zmianach, które mogą Cię dotyczyć, publikując informacje na temat tych zmian. Ostatnia aktualizacja tej Polityki miała miejsce 14.12.2020.