Ogólne Warunki Korzystania (OWK) mają na celu dostarczenie Ci informacji o nas oraz charakterze świadczonych przez nas usług, w tym – szczegółów dotyczących świadczenia takich usług za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, tj. Internetu.

Strona internetowa https://forcafemina.com/ (dalej zwana „Stroną internetową”) jest utrzymywana przez Plant Zuza EOOD, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną i istniejącą na mocy praw Republiki Bułgarii, wpisaną do Rejestru Handlowego pod numerem UIC 206296978, z siedzibą i adresem rejestrowym w mieście Sofia 1000, ul. William Gladstone 30, piętro 2, zajmującą się sprzedażą detaliczną towarów za pośrednictwem sklepu internetowego „ForcaFemina”.

Jako potencjalny klient i użytkownik naszych usług, masz prawo dostępu do poniższych informacji, abyś mógł podjąć świadomą decyzję dotyczącą korzystania z usług świadczonych przez nas.

Informujemy niniejszym, że korzystanie ze Strony internetowej będzie traktowane jako akceptacja niniejszych OWK. Korzystanie ze Strony internetowej umożliwia dostęp spersonalizowany lub niespersonalizowany, i chcielibyśmy poinformować, że za każdym razem, gdy korzystasz ze Strony internetowej, zbieramy informacje o Twojej
przeglądarce i urządzeniu elektronicznym, Twojej lokalizacji, oraz innych faktach dotyczących Twojego zachowania jako użytkownika internetu – dla większej ilości informacji w tej sprawie zapoznaj się z sekcją Prywatność i Ochrona Danych poniżej.

Dziękujemy za odwiedzenie nas. Mamy nadzieję, że Twoim następnym krokiem będzie skorzystanie z oferowanych przez nas towarów oraz usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej.

Usługi świadczone przez nas za pośrednictwem Strony internetowej

Sklep internetowy

Strona internetowa jest platformą e-commerce. Usługa Sklepu internetowego na Stronie internetowej umożliwia dokonywanie zakupów wybranych przez Ciebie towarów oraz preferencji poprzez zamawianie jednego lub więcej z towarów oferowanych na sprzedaż na Stronie internetowej w ogłoszonej cenie sprzedaży. Podane ceny poszczególnych towarów są cenami za sztukę lub za określoną liczbę i nie obejmują kosztów dostawy ani innych dodatkowych kosztów związanych z wybranym przez Ciebie sposobem dostawy. Wszystkie ceny dotyczące prezentowanych towarów na Stronie internetowej są w walucie widocznej na Stronie internetowej, w tym podatku od wartości dodanej.

Zamówienia na towary są składane poprzez wykonanie kroków na Stronie internetowej, a każde zamówienie jest potwierdzane. Po otrzymaniu potwierdzenia, towary z Twojego zamówienia zostaną wysłane do Ciebie przez kuriera/pocztę na Twój koszt (o ile dostawa nie jest deklarowana jako bezpłatna na Stronie internetowej) pod adres
dostawy podany przez Ciebie lub do punktu kurierskiego/pocztowego firmy kurierskiej/poczty, którą używamy. Płatność za zamówione towary dokonuje się przelewem bankowym. W związku z tym ważne jest, aby wiedzieć, że Strona internetowa korzysta również z usług innych dostawców usług elektronicznych i korzystając z nich, możesz zostać przekierowany ze Strony internetowej na inne strony. Twoje zamówienie zostanie wysłane do Ciebie w ciągu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez nas wpłaty na nasze konto bankowe.

Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia.

Zamówienia złożone na terenie Polski będą wysyłane z stałą opłatą za przesyłkę – 15 zł. Koszt wysyłki za granicę wynosi 7euro, a zamówienia zagraniczne będą wysyłane przez Pocztę Polską.

Zamówienia składane w Sklepie są przetwarzane tylko w dni robocze. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są przetwarzane w pierwszym następnym dniu roboczym. Zamówione towary są wysyłane w ciągu 3 (trzech) dni od daty złożenia zamówienia. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi maksymalnie 48 godzin od daty wysyłki za pośrednictwem PocztexKurier48. Czas oczekiwania składa się z czasu realizacji zamówienia (przygotowanie towarów do zamówienia) + oczekiwanego czasu dostawy (od 24 do 48 godzin w Polsce). Czas oczekiwania na przesyłki za granicę wynosi od 7 do 30 dni od daty wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej, w zależności od kontynentu: Ameryka Północna: 7-30 dni roboczych, Europa: 3-15 dni roboczych, Australia, Nowa Zelandia i Oceania: 7-30 dni roboczych, Azja i Pacyfik: 7-30 dni roboczych, Ameryka Łacińska i Karaiby: 7-30 dni roboczych, Afryka Północna i Bliski Wschód: 7-30 dni roboczych, Afryka Subsaharyjska: 7-30 dni roboczych.

We wszystkich przypadkach odbioru przesyłki masz prawo do sprawdzenia towaru pod kątem wad i zwrotu towaru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości/braków w jego wyglądzie. Przy zwrocie towarów powinieneś wypełnić formularz dostarczony przez kuriera, wyjaśniając powody zwrotu i opisując stwierdzone przez Ciebie nieprawidłowości/braki towarów.

W przypadku braku dostępności zamawianego przez Ciebie towaru skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o braku ilości i umożliwić dostosowanie swojego zamówienia lub jego anulowanie.

Proces składania zamówienia jest taki sam, czy zamawiasz towary oferowane po regularnych cenach, czy też te, w przypadku których ogłoszono specjalną ofertę/zniżkę.

Do czasu dostarczenia zamówionego towaru możemy jednostronnie anulować Twoje zamówienie, wcześniej Cię o tym informując, bez dalszych zobowiązań dla żadnej ze stron i bez odpowiedzialności jakiejkolwiek ze stron za szkody, w następujących przypadkach:

  • informacje podane przez Ciebie na naszej Stronie internetowej (w trakcie zamówienia) są niekompletne i/lub nieważne;
  • Twoje działania na naszej Stronie internetowej mogą nam lub naszym partnerom zaszkodzić.

Elektroniczny Profil Użytkownika

Ta usługa świadczona za pośrednictwem Strony internetowej daje Ci możliwość przeglądania i monitorowania Twoich zamówień, ich przetwarzania i realizacji. Utworzenie elektronicznego profilu użytkownika jest dobrowolne i nie podlega obowiązkowi zamówienia/zakupu towarów. Możesz zamawiać towary jako gość, nie tworząc elektronicznego profilu użytkownika. My jako administrator Strony internetowej i firma hostingowa mamy dostęp do danych ujawnionych podczas tworzenia Twojego elektronicznego profilu. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych, które zbieramy o Tobie, zapoznaj się z sekcją Poufność i Prywatność.

Usunięcie Twojego elektronicznego profilu zawsze jest możliwe na Twoje żądanie za pośrednictwem Strony internetowej. W związku z tym prosimy postępować zgodnie z procedurą określoną na naszej Stronie internetowej.

Blog

Nasza sekcja Bloga to jedna z działań, do których masz bezpłatny dostęp i korzystanie z niej nie jest uzależnione od zakupu/zamówienia towarów ze Strony internetowej. Mamy nadzieję, że znajdziesz na niej interesujące i przydatne informacje. Chcielibyśmy poinformować, że informacje i rekomendacje opublikowane w sekcji są wyrazem osobistej opinii i oceny autorów publikacji. Informacje publikowane w tej sekcji nie stanowią profesjonalnej porady dotyczącej rozwiązywania osobistych problemów ani porady medycznej, a w razie potrzeby prosimy o konsultację z ekspertem. Niemniej jednak, mamy nadzieję, że informacje okażą się dla Ciebie interesujące i użyteczne.

Działania

Zastrzegamy sobie prawo do organizowania, według naszego wyłącznego uznania, kampanii, w trakcie których przez określony czas oferujemy towary w obniżonych
cenach lub promocyjnych, wydajemy i dostarczamy vouchery rabatowe lub ogłaszamy inne działania w celu promowania oferowanych na Stronie internetowej towarów. O ile nie zostały opublikowane/ogłoszone szczegółowe zasady prowadzenia różnych działań, nasza relacja z Tobą w zakresie przeprowadzania działań oraz składania zamówień na towary w ramach tych kampanii będzie prowadzona zgodnie z niniejszymi warunkami.

Twoje prawa jako użytkownika Strony internetowej i świadczonych przez nią
usług

Ta Strona internetowa ma przede wszystkim na celu dostarczenie Ci informacji o towarach oraz ułatwienie dostępu do oferowanych przez nas produktów.

Nie masz prawa modyfikować, kopiować, dystrybuować, przesyłać, przetwarzać, publikować, licencjonować, tworzyć podobne lub pochodne produkty z tej Strony internetowej, ani dystrybuować za wynagrodzeniem lub bezpłatnie żadnych informacji, oprogramowania, produktów lub usług związanych z lub świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej. Możesz przeglądać i wykonywać elektroniczne lub inne kopie dostępnych na Stronie internetowej informacji, a także drukować na papierze części materiałów opublikowanych w ramach Strony internetowej do własnego użytku niekomercyjnego, pod warunkiem że nie modyfikujesz ani nie usuwasz żadnych napisów związanych z znakami towarowymi, własnością intelektualną lub innymi prawami. Każde inne wykorzystanie informacji i/lub materiałów opublikowanych w ramach Strony internetowej, w tym, lecz nie ograniczając się do, jakiejkolwiek modyfikacji, reprodukcji, rozpowszechniania informacji i/lub materiałów bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody, jest nielegalne i zabronione.

Wszystkie obrazy, grafiki, oprogramowanie, materiały, informacje i wszelka inna zawartość opublikowana w ramach Strony internetowej są naszą własnością, a jakiekolwiek ich wykorzystanie w sposób sprzeczny z niniejszymi Warunkami Ogólnymi Sprzedaży będzie stanowiło naruszenie praw własności intelektualnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Korzystając z Strony internetowej, zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za wszystkie materiały dostarczone przez Ciebie w związku z korzystaniem ze Strony internetowej i świadczonymi przez nią usługami, w tym pod względem legalności, wiarygodności, autentyczności oraz zachowanych praw do wszystkich takich materiałów. Korzystanie z tej Strony internetowej nie daje Ci prawa do umieszczania na niej, rozpowszechniania lub w inny sposób ujawniania przez nią materiałów, których treść jest zniesławiająca, obsceniczna, groźna, obraźliwa, nielegalna, stanowiąca naruszenie praw osobistych lub publicznych, lub która mogłaby być krytykowana, lub mogłaby stanowić lub podżegać do przestępstw, naruszać prawa jakiejkolwiek trzeciej strony lub rodzić odpowiedzialność lub stanowić naruszenie jakiegokolwiek prawa.

Odwiedzając Stronę internetową oznacza, że zapoznałeś się z warunkami korzystania z Strony internetowej i zgadzasz się z nimi. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych Warunków Ogólnych Sprzedaży. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami Ogólnymi Sprzedaży i polityką prywatności, nie wolno Ci korzystać z tej Strony internetowej.

Ochrona konsumenta

Starannie wybieramy towary, które oferujemy za pośrednictwem Strony internetowej i dokładamy starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twojego życia i zdrowia, oferując Ci wyłącznie bezpieczne towary. Bezpieczny produkt to każdy produkt, który w normalnych i rozsądnie przewidywalnych warunkach użytkowania, w tym czasu jego użytkowania, jego uruchomienia, instalacji i konserwacji, nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia konsumentów lub to ryzyko jest minimalne i zgodne z użytkowaniem dobra oraz uznane za akceptowalne w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów.

Masz prawo otrzymać towary z Twojego zamówienia bez zbędnej zwłoki. Dostarczymy Twoje zamówienie dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty całkowitej ceny zamówienia.

Masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży towarów bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od przyjęcia towarów przez Ciebie lub przez osobę trzecią w Twoim imieniu. Jeśli chcesz odstąpić od umowy, musisz nas o tym poinformować przed upływem okresu, o którym mowa w poprzednim zdaniu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, możesz wypełnić dołączony do niniejszego dokumentu wzór formularza odstąpienia (Dodatek nr 1) lub przesłać nam inne jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie na adres szuta.paulina@gmail.com lub na Plant Zuza EOOD, ul. William Gladstone 30, piętro 2, Sofia 1000, Bułgaria. Natychmiast wyślemy Ci potwierdzenie otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną/pocztą. Zwrot wszystkich otrzymanych od Ciebie płatności, w tym kosztów dostawy, dokonamy nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego oświadczenia o odstąpieniu. Musisz odesłać nam otrzymane towary bez naruszenia opakowania, bez jakichkolwiek oznak użytkowania, uszkodzeń lub naruszenia handlowego wyglądu na swój koszt w tym samym terminie. Możemy wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania z powrotem towarów lub dostarczenia dowodu odesłania towarów, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Wszystkie towary oferowane za pośrednictwem Strony internetowej posiadają cechy, jakości i opisy reklamowane na Stronie internetowej dla każdego konkretnego produktu, a wybierając konkretny produkt do zamówienia, zgadzasz się i potwierdzasz, że chcesz zamówić towary o cechach, rodzaju, jakościach i opisach takich, jakie opublikowano na Stronie internetowej dla wybranych przez Ciebie towarów. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności towarów z tym, co zostało uzgodnione, masz prawo zgłosić reklamację w ciągu dwóch lat od otrzymania towarów, lecz nie później niż dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności. Reklamację musi poprzeć opis niezgodności i wszelkie dokumenty je potwierdzające. Po zgłoszeniu reklamacji możesz domagać się zwrotu zapłaconej kwoty, wymiany towarów, obniżki ceny lub bezpłatnego naprawienia. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub pocztą elektroniczną, aby wyjaśnić, w jaki sposób możemy chronić Twoje prawa jako konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Reklamacja nie pozbawia Cię prawa do wniesienia roszczenia przed właściwym sądem.

Możesz przesłać swoją reklamację na adres szuta.paulina@gmail.com lub wysłać ją pocztą na ul. William Gladstone 30, piętro 2, Sofia 1000, Bułgaria. Rozpatrzymy Twoją reklamację w ciągu 10 dni roboczych od jej otrzymania lub poinformujemy Cię w tym okresie, kiedy będziemy w stanie szczegółowo odpowiedzieć na reklamację, jeśli potrzebujemy więcej czasu na wyjaśnienie sprawy.

Poufność i Prywatność

Jako użytkownik Strony internetowej, masz prawo do ochrony danych osobowych. W tym zakresie wszystkie dane osobowe, które podajesz w związku z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej, będą przetwarzane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa. Główną zasadą, którą stosujemy przy utrzymaniu i administrowaniu Stroną internetową, jest zbieranie tylko tych informacji (danych), które są nam potrzebne do świadczenia usług, które żądasz oraz do realizacji Twoich zamówień, w celu ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa Twoich interesów jako użytkownika i podmiotu danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy informacje o Tobie, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Nasza Odpowiedzialność

W celu reagowania na dynamikę rynku i oferowania szybkiego i optymalnego rozwiązania, zobowiązujemy się do zapewnienia, że informacje opublikowane na Stronie internetowej dotyczące naszych towarów i usług oraz oferowanych przez nas kampanii marketingowych i innych są aktualizowane w odpowiednim czasie i w rozsądnym terminie. Niemniej jednak nie ponosimy odpowiedzialności za publikację nieprawidłowych lub fałszywych informacji lub treści na Stronie internetowej, o ile jest ona przede wszystkim charakteru informacyjnego, i dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z publikacji takich informacji lub treści. Strona internetowa, materiały, informacje, usługi i produkty w niej zawarte, w tym, ale nie ograniczając się do tekstu, grafiki i odnośników, są prezentowane „tak jak są”, bez gwarancji z naszej strony, wyrażonych bezpośrednio lub domniemanych.

Jednocześnie zauważ, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowo wypełnione lub niepoprawne dane podane przez Ciebie w związku z rejestracją lub składaniem żądań korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej, odpowiednio za wynikające z tego konsekwencje dla Ciebie jako użytkownika. Nie możemy udzielić żadnych gwarancji, że świadczenie usług za pośrednictwem Strony internetowej będzie bezprzerwane, i nie ponosimy odpowiedzialności za awarie techniczne związane z jej działaniem, bezpieczeństwo techniczne i technologiczne, stan sprzętu komputerowego, łączność sieciową użytkownika i bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje dla Ciebie jako użytkownika.

Odszkodowanie

Zgadzasz się na zwolnienie z odpowiedzialności, ochronę i zabezpieczenie przed szkodami Plant Zuza EOOD oraz jej partnerów, ich menedżerów, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjobiorców i dostawców w związku z jakąkolwiek stratą, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym uzasadnionymi opłatami adwokackimi i opłatami sądowymi wynikającymi z naruszeń niniejszych Zasad ogólnych oraz z działań związanych z Twoim kontem użytkownika na Stronie internetowej (obejmujących, lecz nie ograniczając się do zaniedbania lub niewłaściwego postępowania), ze strony Ciebie lub ze strony każdej osoby korzystającej ze Strony internetowej przy użyciu Twojego profilu użytkownika.

Linki do innych stron

Nie kontrolujemy tych stron internetowych i publikowanych tam treści, a Ty uzyskujesz do nich dostęp wyłącznie na własne ryzyko i z własnej decyzji. Podobnie, nasze zamieszczanie linków do takich stron nie oznacza w żaden sposób rekomendacji ani aprobaty dla żadnego z produktów ani dla informacji oferowanych/rozpowszechnianych przez te strony internetowe, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem Strony internetowej. Sprawdź adres Jednolitego Lokalizatora Zasobów (URL) wyświetlany na pasku adresu Twojej przeglądarki internetowej, aby sprawdzić, czy nadal jesteś na Stronie internetowej, czy też przeniosłeś się na inną stronę internetową.

Spory

Nasze aspiracje związane są wyłącznie z ustanowieniem trwałego związku opartego na zaufaniu. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że pomimo powyższego istnieje potencjalna możliwość sporów. Możesz przesłać swoją skargę na adres szuta.paulina@gmail.com lub wysłać ją pocztą na ul. William Gladstone 30, piętro 2, Sofia 1000, Bułgaria. Rozpatrzymy Twoją skargę w ciągu 10 dni roboczych od jej otrzymania lub poinformujemy Cię w tym okresie, kiedy będziemy w stanie szczegółowo odpowiedzieć na skargę, jeśli potrzebujemy więcej czasu na wyjaśnienie sprawy.

Jeśli uważasz, że niektóre z Twoich praw jako konsumenta są zagrożone lub naruszone, możesz złożyć skargę/zgłoszenie za pomocą Europejskiej Platformy Rozstrzygania Sporów Online (ODR) http://ec.europa.eu/odr – jednolitego portalu dostępowego, który umożliwia konsumentom i przedsiębiorcom z UE rozstrzygnięcie swoich sporów związanych z transgranicznymi i lokalnymi zakupami online.

Zmiany na Stronie internetowej oraz niniejsze Ogólne Warunki Korzystania

Zamieszczając określone treści na Stronie internetowej, nie podejmujemy zobowiązania, że te treści pozostaną dostępne dla Ciebie przez określony okres. Możemy zakończyć działanie całej lub części tej Strony internetowej i/lub usunąć dowolną jej część w dowolnym momencie bez powiadomienia Cię. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania. Zalecamy regularne sprawdzanie tych Ogólnych Warunków Korzystania w poszukiwaniu aktualizacji. Możemy zakończyć niniejsze Ogólne Warunki Korzystania oraz Twoje dostępy do określonych usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej w dowolnym momencie, bez powiadomienia Cię, jeśli, według naszego osądu, naruszysz którekolwiek z warunków niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania.

W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i wiążące.

Dziękujemy za zainteresowanie i zaufanie naszym usługom!

Dodatek 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(wypełnij i odeslij ten formularz tylko wtedy, gdy chcesz odstąpić od umowy)

Do Zuza EOOD, UIC 206296978, z siedzibą i adresem rejestracyjnym w Sofii, ul. William Gladstone 30, piętro 2:

  • Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów: (proszę wskazać towary)
  • Zamówionych dnia (proszę wpisać datę)/odebranych dnia (proszę wpisać datę),
  • Imię i nazwisko konsumenta (proszę wpisać swoje imię i nazwisko),
  • Adres konsumenta (proszę wpisać swój adres, numer telefonu i adres e-mail),
  • Proszę podpisać, jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej,
  • Data (proszę wpisać swoje imię)