Historie

O życiu z dżungli (cz II)

… czyli o plemionach indiańskich i ich zwyczajach, kilka faktów i ciekawostek, o kilku rzeczach przyjemnych i kilku smutnych, wszystkich niezmiennie rzetelnych i interesujących

Tak naprawdę trudno skondensować jakąkolwiek wiedzę dotyczącą Indian. O każdym z plemion można by napisać osobną książkę. Jednak tutaj przeczytasz kilka ogólnych informacji. W dzisiejszym odcinku trochę więcej o tym jak żyją.

*Gwoli przypomnienia, w naszych artykułach skupiamy się przede wszystkim na plemionach indiańskich zamieszkujących puszczę Amazońską, której największa część znajduje się w Brazylii.

Rdzenni mieszkańcy dżungli i ich ziemie

Dzisiaj wielu rdzennym plemionom amazonii udało się już zyskać pewnego rodzaju autonomię – to znaczy, że prezydent danego państwa podpisał dekret uznający dany obszar dla rdzennej ludności. W tym momencie brazylijski rząd uznał łącznie ok. 690 takich terenów. Często dzieje się tak pod wpływem nacisku jakiejś organizacji walczącej o prawa rdzennej ludności np. Survival International. To właśnie ta organizacja odegrała największą rolę w wywieraniu presji na rząd Brazylii.

Dekret taki daje danemu plemieniu lub plemionom i ich ziemi bezpieczeństwo. Mogą kultywować dawne tradycje, lub – jak to bywa w niektórych przypadkach – odbudowywać je, żyjąc, jak ich przodkowie, w dżungli, z dala od cywilizacji.

Owe bezpieczeństwo jest jednak względne. Na terenie Brazylii są dwie organizacje walczące o nienaruszalność tych terenów – FUNAI, brazylijska agencja rządowa, zajmująca się ochroną rdzennej ludności kraju oraz IBAMA, brazylijska agencja ochrony środowiska. Granice terenów przeznaczonych tubylczym plemionom są przez nich patrolowane i pilnowane. Jednak obszar puszczy amazońskiej jest ogromny i żaden dekret nie powstrzymuje nielegalnej wycinki lasów czy polowań, zazwyczaj z bronią, która ma “chronić” przed rdzenną ludnością, co niejednokrotnie kończy się jakąś masakrą. Sytuacje takie odbywają się bardzo często i chociaż może się nam wydawać to dziwne, to dżungla jest naprawdę wielka i gęsta i wbrew pozorom łatwo jest się w tym gąszczu schować, łatwo jest ukryć nawet spore wycinki lasu.

Jak żyją rdzenni mieszkańcy dżungli? 

Wiele plemion indiańskich jest w mniejszym lub większym stopniu zasymilowanych z cywilizowanym światem. Wiele z nich jednak wciąż żyje według dawnych tradycji w sposób niezmienny, tak jak żyło się od pradawnych czasów. 

Rdzenni mieszkańcy puszczy żywią się tym, co da im natura, co da im las. Polują, łowią ryby, zbierają owoce i orzechy, a także uprawiają niektóre rośliny, np owoce. W porównaniu do naszych upraw, potrafią oni dbać o to, aby ziemia nie jałowiała, od tego bowiem zależy ich przetrwanie. 

Dżungla jest dla nich ważna, ponieważ jest ich domem, dając im wszystko czego potrzebują. Prowadzą życie zrównoważone (ang. sustainable), nienaruszające równowagi ekologicznej, współdzieląc przestrzeń z roślinami i zwierzętami, dla których dżungla również jest domem. 

Dzieci w takich plemionach nie chodzą do szkoły, lecz od małego uczone są jak przetrwać w lesie, które rośliny nadają się do jedzenia, które są lekarstwem, jak gotować, jak polować. Często takie indiańskie dzieci wiedzą więcej o dżungli niż naukowcy spędzający całe życie na badaniu jej. 

fun fact: bardzo wiele popularnych leków bazujących na roślinach i ich leczniczych właściwościach bazuje na przekazanej “białym” wiedzy indian. Przykra sprawa w tym jest taka, że dokonano wiele nadużyć wprowadzając patenty na rośliny pochodzące prosto z dżungli, oraz intensyfikując wycinki danych roślin, często rzadkich. 

W każdym plemieniu jest najczęściej kilku szamanów. Są to nauczyciele duchowi i uzdrawiacze. 

Życie ludów pierwotnych przepełnione jest duchowością, która znajduje się w wielu aspektach ich codziennego życia, opierając się często na poczuciu jedności z otaczającym ich światem – przyrodą.

Więcej na temat plemion indiańskich znajdziesz w poprzednim artykule O życiu z dżungli (cz I) (link)

Wesprzyj 

Są organizacje wspierające i walczące o godne życie plemion tradycyjnych i o to, by mogli nadal żyć tak jak to dotąd robili. Np. https://www.survivalinternational.org/Survival Internatonal 

Polecam również zajrzeć na niezwykłą stronę plemienia Yawanawa https://indigenouscelebration.org/ – choć kultywują dawne tradycje, wpuszczają do swojego świata również “obcych”, oraz sami do “obcych” wychodzą. Mają swoją stronę, gdzie pięknie opisują swoje życie i problemy, z którymi się borykają. Można ich tam również wesprzeć bezpośrednio.

To z tego plemienia jest Rapé Forca Femina, od której nazwę wzięła ta strona.

No i oczywiście inną formą wsparcia jest zakup Rapé na naszej stronie. 

Nasze Rapé pochodzi prosto od szamanów różnych plemion i każdy zakup u nas wspiera również ich.

Autorką tekstu jest Alicja Róża